Üst Yönetim Politikası

ÜST YÖNETİMİN POLİTİKASI
1- Firma kuralları ve dokümantasyonuna uymayı,
2- Ortağı olduğum muayene şirketinin uyması gereken tarafsızlık, bağımsızlık ve
dürüstlük ilkelerine uyarak şirket çalışanlarına örnek olacağımı,
3- Hiçbir personele karşı önyargılı olmayacağımı,
4- Çalıştırdığım personellere yaptıkları muayene başına ücret ödemeyeceğimi ve
ücretlendirme için belli bir muayene gerçekleştirme limiti koymayacağımı,
5- Herhangi bir asansör firması ile şahsi ve/veya maddi çıkar ilişkisi içerisine
girmeyeceğimi ve herhangi bir asansör firmasına ayrıcalık tanınmasına yönelik
yaptırımda bulunmayacağımı,
6- Şirketimin muayeneden sorumlu olduğu her konu ile ilgili herhangi bir malzemenin
tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya
bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmadığımı,
7- Herhangi bir asansör parçası imalatçısı, bakımcısı olan kuruluşlarla/kişilerle ve 1.2.3.
derece akrabalarıma ayrıcalık tanımayacağımı,
8- Müşteri ile ilgili edindiğim ticari olarak önemli olan ve rekabet bozucu tesir ortaya
çıkaracak bilgileri 3. şahıslarla paylaşmamayı,
9- Muayene kuruluşundan hizmet alan müşterileri(bina sorumluları), kendilerinden gelen
talep doğrultusunda yapım/onarım/bakım yapan asansör firmalarına
yönlendirmeyeceğimi,
10- Çalıştırdığım personellere yaptıkları ve yapacakları muayene faaliyeti kapsamında
hiçbir baskı ve telkinde bulunmayacağımı,
11- Yukarıdaki maddelerde verdiğim taahhütlere uymadığım takdirde, oluşabilecek
her türlü maddi ve manevi taleplerin tarafımca karşılanacağını ve bu konuda
şirketin diğer ortaklarına karşı tüm sorumluluğu üstleneceğimi taahhüt ederim.

İletişim

Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:39/1

Çankaya / ANKARA  - PK:06580 

Tel      : 0312 222 76 30

Fax     : 0312 215 98 26

E-mail : info@asansorkontrol.com